5 March 2023 - महात्मा ज्योतीराव फुले शिक्षक परिषद लातूर द्वारा आयोजित शिक्षण परिषदेत विद्यालयातील इयत्ता सहावी वर्गातील विद्यार्थी चि. श्रीवर्धन शिवराज बाजूळगे यास प्रबोधन रत्न पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्याचे विद्यालयातर्फे त्याचे हार्दिक अभिनंदन!

दि. ०५/०३/२०२३ रोजी महात्मा ज्योतीराव फुले शिक्षक परिषद लातूर द्वारा आयोजित शिक्षण परिषदेत विद्यालयातील इयत्ता सहावी वर्गातील विद्यार्थी चि. श्रीवर्धन शिवराज बाजूळगे यास प्रबोधन रत्न पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्याचे विद्यालयातर्फे त्याचे हार्दिक अभिनंदन!