१२ ते १७ नोव्हेंबर २०१९ - विद्यालयाची गोवा, सिंधुदुर्ग,मालवण व कोल्हापूर येथे शैक्षणिक सहल