१३ जुलै २०२२ - गुरुस्तवन: गुरुपौर्णिमेनिमित्त अतुल देऊळगावकर सरांचे व्याख्यान