१४ एप्रिल २०२१ - विद्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती