१५ ऑगस्ट २०२० - विद्यालयात भारतीय स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा