१५ ऑगस्ट २०२१ - विद्यालयात भारतीय स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा