१५ ऑगस्ट २०२२ - विद्यालयात भारतीय स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला.