१५ जून २०२२ - शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ विद्यालयाचा पहिला दिवस