१७ जुलै २०१९ - विद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना दुर्बिणी द्वारा अवकाशातील ग्रहे व उपग्रहे दाखवण्यात आली