१७ जुलै २०२१ - SSC बोर्ड निकाल व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा अभिनंदन सोहळा