१९ ऑगस्ट २०१९ - विद्यालयात संस्कृत दिन उत्साहात साजरा