१९ व २० डिसेंबर २०१९ - विद्यालयाचे वार्षिक स्नेह संमेलन उत्साहात साजरा