०१ जुलै २०२२ - विद्यालयात कृषी दिनानिमित्त रमेश चिल्ले सरांचे व्याख्यान