२० सप्टेंबर २०१९ - विद्यार्थ्यांद्वारे हवामान बदलासाठी व स्वच्छ हवेसाठी मानवी साखळी करून जनजागृती आंदोलन व रॅलीचे आयोजन