२२ ऑगस्ट २०२० - विद्यालयात गणेशोत्सव सण उत्साहात साजरा