२४ ऑगस्ट २०१९ - विद्यालयात गोकुळाष्टमी सण उत्साहात साजरा