दि. २४/११/२०२२ रोजी विद्यालयातील इयत्ता बालवाडी व १ली वर्गातील विद्यार्थ्यांची औसा येथे क्षेत्रभेट नेण्यात आली