२५ ऑगस्ट २०१९ - विद्यालयात पर्यावरणपूरक गणेश मूर्ती बनवण्याची कार्यशाळा