२६ नोव्हेंबर २०१९ - विद्यालयात संविधान दिन उत्साहात साजरा