२७ डिसेंबर २०२२ - विद्यालयात नाताळ सण उत्साहात साजरा करण्यात आला.