२८ जुलै २०२२ - विद्यालयात दीप अमावस्येनिमित्त दीप पूजन करण्यात आले.