२९ फेब्रुवारी २०२० - विद्यालयात इयत्ता १०वी वर्गातील विद्यार्थ्यांचा सदिच्छा समारंभ