२ ऑगस्ट २०१९ - विद्यालयाच्या नूतन मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व लिपिक कार्यालयाचे उद्घाटन