२ सप्टेंबर २०१९ - विद्यालयात गणेशोत्सव सण उत्साहात साजरा