३० जुलै २०१९ - विद्यालयात विद्यार्थी संसद निवडणुक अंतर्गत ५वी ते १०वी च्या विद्यार्थ्यांचे मतदान