३१ ऑगस्ट २०२२ ते ९ सप्टेंबर २०२२ - विद्यालयात गणेशोत्सव सण उत्साहात साजरा