८ जुलै २०२१ - विद्यालयात माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा