०९ फेब्रुवारी २०२३ - रोजी विद्यालयातील इयत्ता तिसरी वर्गातील विद्यार्थ्यांची विकास सहकारी साखर कारखाना, निवळी येथे क्षेत्रभेट नेण्यात आली.